Chronic mistake


Honza Javorek

Upozornění! Tento článek vyšel před více než 2 lety. Můžete si jej přečíst v rámci zkoumání minulosti, ale přepokládejte, že dnes se Honza již nemusí s obsahem ztotožňovat.

Large flow of some ragged clouds
hides a land of helpless shouts
comin' from an isolated keep
where the Acts with the Valour sleep.

Here the lord still blocks the gate
until he'll see that it's too late
to let the knowledge in
to the keep of colour green.

But not a glitterin' sword
can conquer the mind of the lord
'cause mind can be changed
only from the inner range.


Honza Javorek

Honza je programátor. Od roku 2011 buduje českou komunitu kolem jazyka Python. V současnosti pomáhá hlavně s propagací aktivit, jako jsou PyLadies, Pyvo, nebo PyCon CZ. Přes den jej najdete v Apiary, kde se stará o Dredd, framework na testování API. Sem tam ho můžete potkat, jak přednáší na srazu nebo na konferenci.
Komentáře