Bárka


Honza Javorek

Upozornění! Tento článek vyšel před více než 2 lety. Můžete si jej přečíst v rámci zkoumání minulosti, ale přepokládejte, že dnes se Honza již nemusí s obsahem ztotožňovat.

Z paprsků dnešního světla,
ten poslední oblohu tne,
budoucnost zdá se být světlá,
nový vítr však plachtu pne.

Těžký je vzduch a čímsi plný,
když ani kapitán nemá plán,
a jako šíp razí loď vlny,
bez kompasu, kormidel, lan.

Na obzoru, mezi mlžnými pásy,
ten muž ale zahlédl cíl,
zřel ztělesnění vší možné krásy,
a představil si, jak by žil.

Snad oko mu sprostě nelže,
že útes je k přistání vlídný,
někdy však i plachta selže,
někdy je konec cesty bídný.

Snad bude na světě krásně,
ač jako divoký supící tur,
jeho loď vzpíná se drsně,
točí se este, oeste, norte, sur…


Honza Javorek

Honza je programátor. Od roku 2011 pomáhá budovat českou komunitu kolem jazyka Python. V Apiary se stará o Dredd, nástroj na testování webových API.
Komentáře