Tahák na syntaxi: PHP VS. Java


Honza Javorek

Upozornění! Tento článek vyšel před více než 2 lety. Můžete si jej přečíst v rámci zkoumání minulosti, ale přepokládejte, že dnes se Honza již nemusí s obsahem ztotožňovat.

Ano, můžeme si otevřít knihy, můžeme zkoumat PHP syntaxi nebo Java syntaxi na Wikipedii, číst si v referenčních webech… Ale to je zdlouhavé. Nabízím malý tahák pro stejně konvertované jako já – z PHP na Javu. Nesnažil jsem se o nic komplexního, Javu se z toho nenaučíte. Jde jen o výčet nejzákladnějších rozdílů v syntaxi, které se mohou plést, zvláště když jsou zažité…

část syntaxe PHP Java
konstruktor __construct(), Class() Class()
toString $object->__toString() object.toString()
přístup ke statické proměnné/metodě Class::$name, Class::name() Class.name, Class.name()
přístup k vlastní statické proměnné/metodě self::$name, self::name() name, Class.name, name(), Class.name()
přístup k proměnné/metodě $object->name, $object->name() object.name, object.name()
přístup k vlastní proměnné/metodě $this->name, $this->name() name, this.name, name(), this.name()
(statická) konstanta const NAME static final type NAME
přístup ke konstantě self::NAME, Class::NAME NAME, Class.NAME

Mimochodem, když jsem hledal něco takového jako tento článek na internetu, narazil jsem na pěkný tahák pro PHP.


Honza Javorek

Honza je programátor. Od roku 2011 pomáhá budovat českou komunitu kolem jazyka Python. V Apiary se stará o Dredd, nástroj na testování webových API.
Komentáře