Tahák na syntaxi: PHP VS. Java

Ano, můžeme si otevřít knihy, můžeme zkoumat PHP syntaxi nebo Java syntaxi na Wikipedii, číst si v referenčních webech… Ale to je zdlouhavé. Nabízím malý tahák pro stejně konvertované jako já – z PHP na Javu. Nesnažil jsem se o nic komplexního, Javu se z toho nenaučíte. Jde jen o výčet nejzákladnějších rozdílů v syntaxi, které se mohou plést, zvláště když jsou zažité…

část syntaxe PHP Java
konstruktor __construct(), Class() Class()
toString $object->__toString() object.toString()
přístup ke statické proměnné/metodě Class::$name, Class::name() Class.name, Class.name()
přístup k vlastní statické proměnné/metodě self::$name, self::name() name, Class.name, name(), Class.name()
přístup k proměnné/metodě $object->name, $object->name() object.name, object.name()
přístup k vlastní proměnné/metodě $this->name, $this->name() name, this.name, name(), this.name()
(statická) konstanta const NAME static final type NAME
přístup ke konstantě self::NAME, Class::NAME NAME, Class.NAME

Mimochodem, když jsem hledal něco takového jako tento článek na internetu, narazil jsem na pěkný tahák pro PHP.