Autobus

Kapkami jsem proběh', nuže,
prosím žádnou paniku.

Teď už sedím v suchu služeb,
dopravního podniku.