Citace z Wikipedie

Snad každý student se setkal s doporučením, aby necitoval z Wikipedie. Někdy je to dokonce výslovně zákazáno. Je to proto, že informace na Wikipedii nejsou nikým ověřované a můžete tam najít kromě přesných faktů i spoustu hloupostí.

Wikipedia.

Samozřejmě, kdo potřebuje, ten to stejně obejde. Wikipedia sama o tomto svém problému ví a řeší to standardní cestou, tedy citacemi na původní zdroje. Takže pak stačí použít ty. Že se však jedná pouze o posun z neověřený a nepodložený fakt na fakt podložený neověřenou citací na zdroj, to už nikomu nevadí. Nikdo neověřuje, jestli se v odkázané knize opravdu nachází dokládaná informace. Pouze pozorný čtenář, který si s tím dá práci, nebo odborník, jenž nabude podezření na první pohled.

Jistě, zfalšovat citaci je snadné kdekoliv. I novinář, autor knihy nebo vědec se může na něco nepravdivě odkázat, ale podepisuje to většinou svým jménem a spojuje něco takového se svou kariérou, morálkou, apod. Například student, který dává do bakalářky fiktivní citaci, se vystavuje riziku, že narazí na pečlivého oponenta a dovolím si říct, že tak závažný prohřešek proti akademické morálce by pro něj pak mohl skončit velice nemilým způsobem. Na Wikipedii je však uvedení falešné citace zcela anonymní a vina je poměrně kolektivní, rozplyne se.

Co s tím? No asi nic. Musíme brát Wikipedii s rezervou a chceme-li na faktech z ní zakládat seriózní výzkum či na nich vystavět nějaká vlastní tvrzení, bude lepší najít si původní zdroje a dobře si je ověřit. Ono to není ani úplně na škodu, většinou dohledáním knihy a pročtením pár kapitol získáme širší pohled na problematiku nebo další, užitečné a relevantní informace. I když chápu, že už i samotná návštěva Wikipedie může být pro hodně lidí (a já jsem jedním z nich) dost časově náročná:

Tohle známe asi všichni.

Aby to však nebylo tak jednostranné, je dobré si připomenout, že Wikipedia nejsou "oni", ale "my". Upravovat a psát ji může každý. Ani účet tam nemusíte mít. Takže pokud vidíte nějakou chybu, ať už faktickou nebo třeba jen překlep, vylepšete ji! Vezme vám to minutu života, ale uděláte svět opravdu lepším.

Pokud jste navíc akademik, zamyslete se třeba nad tím, že nemusíte jen kárat studenty za to, že z Wikipedie čerpají a učí se tam nesmysly. Můžete jít a ty nesmysly tam opravit, články rozšířit a vylepšit. Kdo jiný než vy to může udělat? Nadšenci, samouci v problematice? Nezlobte se na studenty, že mají k látce blíž na webové encyklopedii než ve vámi psaných skriptech. Využijte toho a předejte své znalosti nejen jim, ale celému světu. Je to jako třídit odpad - nevidíte hned výsledek, ale víte, že je to dobré, užitečné, že bude svět lepší :-)

Ještě jedno odlehčení na závěr: