Domácí násilí

Rozzuřená po líci
praštila mě policí