Letěla

Letěla bez křídel krajinou
modré mraky jí mávaly
věděla, že tací zahynou
slané slzy jí stékaly…

Věděla, že matka Země
dole zničí své dítě
otřela pláč z tváře jemně
a křikla: „Miluji tě!“