Malý tahák k přechodu z FIT na FI

Tak jsem přes Vánoce napsal na studijní oddělení obou fakult a čekal, co mi odepíšou. Na webu FI bylo, že jediný pracovní den SO bude 29. 12. a bylo milé, že mi e-mail přišel přesně 29. 12. ráno. A odpověděli mi hezky na vše, i když jsem se ptal asi na 6 věcí najednou. Z FITu mi odpověděli dnes, což je taky fajn, dneska je první pracovní den po prázdninách. A propos, kdo na fakultním webu FIT najde stránku o SO, zaslouží plyšového bludišťáka.

Jelikož neodcházím ze své alma mater sám, uvádím seznam informací, které jsem v odpovědích na své otázky obdržel. Nebudu to raději nějak výrazně citovat, nebo mi zase někdo-z-vedení-školy řekne, že (uváděním obecných faktů) vynáším na veřejnost soukromou korespondenci.

Aby bylo jasno, studoval jsem na FIT 3 roky bakalářského studia a poté 1,5 roku magisterského, informační systémy. To jsem si předem prodloužil o rok, takže mě jakoby čeká ještě minimálně 1,5 roku dalšího studia na FIT. Rozhodl jsem se však nyní s tímto studiem skončit a přejít na letní semestr na FI, tam si naházet předměty do 1,5 roku studia a odstudovat tak vše ještě v čase, který mám na studium zdarma :)

FIT

 • Pokud chci ukončit studium na FIT, musím si podat písemnou žádost a bude mi ukončeno ke dni podání žádosti. Jestliže chci nejprve udělat zkoušky za zimní semestr, žádost bych měl podat až potom.
 • Škola mě údajně nevyhodí, pokud ani podruhé neudělám povinně volitelný (nebo úplně nepovinný) předmět. Vyhazovat by mě měla jen na povinných předmětech, které se vám nepodaří zopakovat (to se tedy v tomto semestru týká jen TINu).
 • Kdyby se mi nepovedlo některou zkoušku udělat a hrozilo by mi ukončení pro nesplnění požadavků studijního programu, dostanu Rozhodnutí o ukončení. Taková věc přijde poštou, v tomto případě asi až někdy v únoru. Jakmile jej převezmu, běží měsíční lhůta, kdy se proti němu mohu odvolat (podat žádost o přezkoumání). Tím lze prodloužit dobu, kdy jsem studentem, nejméně někdy do března. To se hodí vědět kvůli eventuální platbě dalšího studia (platil bych cca o 2 měsíce dřív, než kdybych studium sám ukončil na konci ledna).
 • Kdyby vás, stejně jako mě, napadlo školu jen přerušit, pak to samozřejmě jde, ale jen na polovinu standardní doby studia. Tedy na rok v tomto případě. Studium nelze přerušit v době, kdy vás chce škola normálně vyhodit kvůli neudělaným předmětům, takže to můžete udělat jen pokud zkoušky za zimní semestr dokončíte úspěšně. Po dobu přerušení ztrácíte status studenta.

FI

 • Jestliže podáváte přihlášku na FI, můžete to udělat hned a nastupovat byste měli normálně už do letního semestru. Přihlášku podávejte do 15. 1. 2011. Samotné podání je záležitost pár minut. Pokud máte už vybraný obor, stačí vyplnit elektronicky přes IS pár formulářů a požadované čtyři stovky můžete dokonce v mžiku zaplatit po internetu kartou.
 • Podmínkou k přijetí ke studiu je bakalářský titul. Ten doložím tak, že při zápisu do prvního semestru přinesu notářsky ověřenou kopii diplomu.
 • Jak rychle budu studovat (…rok? …1,5 roku? …dva roky? …osm let?) nemusím nikde explicitně deklarovat, je to zcela a jen na mě, jak se mi to v průběhu studia podaří naklikat do ISu a odstudovat.
 • Pokud se mi nepovede nahustit studium do 1,5 roku, čeká mě minimálně jeden semestr, který budu muset zaplatit. Semestr studia na FI stojí (v tuto chvíli, tedy pro akademický rok 2010/2011) přesně 24.000,– Kč. K tomu dodám, že to je prý jedna z největších pálek za semestr v ČR. Tuším, že na FITu se za semestr platí kolem 9.000,– Kč a pak se to stupňuje. Tyto dvě věty ale ověřené nemám, jsou z doslechu. Neměl jsem důvod se tím zabývat, zajímal mě jen semestr na FI.
 • Na ubytovací stipendium nebudu už mít nárok. Ubytovací stipendium může nárokovat jen student, který je zapsán ve svém prvním magisterském studijním programu na vysoké škole v ČR.

Přijímací řízení na FI

(doplněno 27. 1. 2011)

Když jsem podal přihlášku, dlouho svítilo v ISu, že je vše v pořádku, akorát nejsem přijat. A dlouho se neobjevovaly žádné informace, byl jsem nervózní a nebyl jsem v tom sám. Nedávno mi konečně přišel alespoň nějaký e-mail a podle něj:

 • 31. 1. až 4. 2. se bude rozhodovat, jestli mě přijmou (asi na základě nějakého orákula…).
 • 7. 2. až 11. 2. by mi mělo přijít vyrozumění.
 • 14. 2. v 9:00 ráno je zápis, nezapomenout notářsky ověřenou kopii bakalářského diplomu.

No, hodně štěstí přeju! Do zkouškového i pro případný přestup :)