Místo klidu

Keramická mísa
k hýždím se ti lísá

Jak si otvíráš své čtení
těšíš se na pohovění