Python komunita a já

V počátcích české Python komunity bylo možné a snad i užitečné, abych se alespoň trochu věnoval všemu, co se kde děje, a abych kvůli tomu poletoval po celé republice. Dnes již to není ani možné, ani užitečné. Dříve nás bylo dvacet, dělali jsme všeho všudy pět aktivit, a vždy jsme se nějak domluvili. Takto to již ale fungovat nemůže, protože brzy nás už jenom na organizátorském Slacku bude třeba dvě stě.

Vyvozuji z toho dvě věci:

 • V komunitě nastal čas, aby se sepsala nějaká základní pravidla jejího fungování, kultury, apod.
 • Myslím si, že je potřeba, abych si jasně stanovil, na čem chci pracovat a co přenechám jiným.

Když jsem se rozhodoval ohledně druhého bodu, snažil jsem se upřednostnit věci, které by co nejvíc pomohly v tom prvním.

Čím se chci zabývat

Seřazeno podle priorit.

 1. Pomáhat Martinu Bílkovi (předseda Pyvce) v tom, aby se Pyvec transformoval z občanského sdružení na spolek a hlavně na něco, co bude lépe škálovat a lépe sloužit současným potřebám komunity.
 2. Převést domény pyvo.cz a pyladies.cz na Pyvec.
 3. Být hybatelem a správcem meta návodů, jako je Pyvec Guide, nebo tzv. welcome guide.
 4. Vytvořit a spravovat novou verzi pyvec.org.
 5. Podílet se na organizaci konference PyCon CZ, a to propagací (přičemž tuto roli bych rád pojímal každým rokem více a více mentorsky a předával zkušenosti na ideálně co největší okruh lidí).
 6. Zadat (a když se nikdo nenajde, tak i zhotovit) nástroj pro PyCon CZ, který umožní tweetovat série podobných sdělení v konkrétních časech.
 7. Psát příručku pro propagaci akcí na sociálních sítích.
 8. Spravovat python.cz.
 9. Po letech dokončit příručku pro organizaci srazů.
 10. Mít čas psát i technické články o tom, jak co v Pythonu udělat, ať už na blog nebo někam na Zdroják.cz. Sepsat třeba materiály pro workshop o API apod.

Správce znamená, že bych rád nějak vedl směřování, kterým se webová stránka ubírá, a rád bych nad ní měl ochrannou ruku, ale na jejím vývoji by se ideálně podílel tým lidí. Mou prací by také mělo být hledání začátečníků, kteří mohou pomoci se snadnějšími úkoly, a s jejich mentorováním.

Co bych dělal rád, ale nemám to jak stihnout

K následujícím věcem mám nějaký vztah a bavily by mě, ale řekl jsem si, že mají menší prioritu nebo že jsem v nich zastupitelný. Popřípadě že v nich mohu vystupovat nanejvýš jako poradce, mentor nebo koordinátor.

Co nechci dělat

 • Organizovat brněnské (a nejspíš ani žádné jiné) Pyvo. Sbohem, a díky za všechny ryby!
 • Být zodpovědný za propagaci či organizaci jiných věcí, než je PyCon CZ.

Co to celé znamená?

Není to žádná velká změna. Mně to pomůže ujasnit si, čím se chci zabývat a s jakou důležitostí. Svůj volný čas dělím mezi mnoho aktivit, takže chci, aby ten, který věnuji komunitě, měl co největší dopad.

Bohužel pár věcí, o které jsem se staral, nebo to vypadalo, že se o ně postarám, ostrouhají. Ale je to tak lepší, protože přestanu blokovat cestu jiným lidem v tom, aby je udělali. A já sám budu víc soustředěný.