Vlídná

Jistě jistě, přátelé,
mé pěsti nejsou nesmělé…