Z vlaku

Sníh, voda, déšť, mlha
nekonečně ospalá obloha.

Pan podvečer zve paní noc
která má tu zvláštní moc
měnit vše za našimi skly
na malý tečky lesklý.

Zmizí les i mlha nad hladinami
dům, vlak i ten pohled mezi námi
všechno budou světla v dáli,
bezvyznamne malý.