Žížala

Růžová žížala
tělíčkem hýbala

nelezla z nouze
vlekla se dlouze

cyklista, hele
cyklí si směle

naskrz kolem
žížalím polem

plášť kola suše
žížalí duše

trhá na potkání
znenadání

a drtí i teď
žížalí pleť

potom dvě žížaly
tělíčkem hýbaly

vlekly se dlouze
opačně pouze