Ztísněná

Pociťuji smutnou tíseň
když z chleba na mne zírá plíseň.